Halk Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi

Taşpınar Yazılımın hazırlamış olduğu Halk Sağlığı Bilgi Sistemi Programı; Web tabanlı olup, Microsoft'un teknolojisi olan  Visual Studio 2012 ürünü olan ASP.NET diliyle yazılmıştır. Veri Tabanı Olarak Microsoft'un  SQL Server  Teknolojisini kullanılmıştır. Kullanılan teknoloji sayesinde kullanıcı taraflı kurulumlara gerek yoktur.
Hasta Kabul Kayıt,  Poliklinik, Laboratuar, Radyoloji, İçme Suları Analizi ve Bakiye Klor Cetveli girişi , Bordro, Personel, Yönetim, İstatistik, Faturalama, KETEM, Ana Çocuk Sağlığı, Evde Bakım Hizmetleri  modüllerinde hizmet vermektedir.