Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Medikal Uygulamalar:
- Randevu -Hasta kabul süreçleri
- Poliklinik Uygulamaları
- Klinik Uygulamaları
- Ameliyat ve Diğer Klinik Uygulamaları
- Eczane Bilgi Yönetim Sistemi
- Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi
- RIS - PACS

İdari Uygulamalar: 
- Finansal Süreçler
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Malzeme Yönetimi