Taşınmaz Bilgi Sistemi

  • Ekim 2006 tarihli resmi gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yazılım geliştirilmiştir.
  • Sayıştay denetiminde dikkat edilen kiralarla ilgili; 120, 121, 220, 380, 480, 102'li hesapların ilgili kayıtlara göre dökümünün alınması ve SAY2000 sistemindeki muhasebe kayıtlarıyla uygunluğu sağlanabilmektedir.
  • Taşınmaz veya binanın herhangi bir bağımsız bölümünün üçüncü şahıslara kiraya verilme işlemleri sistem üzerinden yapılabilmektir.
  • Sözleşmedeki bilgilere göre her dönem ödenmesi gereken tutar otomatik hesaplanmaktadır.
  • Kira oranları her yıl sözleşme gereğince TEFE, TÜFE, vb. oranlarda otomatik olarak hesaplanabilmektedir.
  • Sözleşme bilgilerine göre sistem kira tahsilatlarını ve gecikme zamlarını otomatik olarak hesaplamaktadır.
  • Kira ödeme periyodu, ödenmesi gereken tutar, ödenen tutar bilgileri, kalan borç tutarı Elektrik, su, ısınma, KDV, gecikme zammı, diğer ceza hesaplamaları toplu olarak sorgulanabilmektedir.
  • E-posta yoluyla kiracılara borç hatırlatması yapılmaktadır.
  • Sözleşmelere ait belgeler varsa sisteme yüklenip Sözleşmeler ekranından görüntülenebilmelidir.
  • Bağımsız bölümlerin, dersliklerin tanımlaması sistem üzerinde yapılabilmektedir.